Kittilän kunnanvaltuuston kokous 28.1.2013 klo 14.00

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa, kunnanvaltuuston istuntosalissa maanantaina 28.1.2013 klo 14.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Valtuuston vaalilautakunnan vaali
4. Valtuuston työjärjestyksen muuttaminen varapuheenjohtajien määrän osalta
5. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
6. Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
7. Tarkastuslautakunnan vaali
8. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali
9. Koululautakunnan vaali
10. Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali
11. Vapaan sivistystyön lautakunnan jaoston (Revontuli-Opisto) edustajien valinta
12. Teknisen lautakunnan vaali
13. Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali
14. Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali
15. Edustajien valinta elinkeinotoimen liikelaitoksen Kideven johtokuntaan
16. Edustajien valinta Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan
17. Edustajien valinta Lapin sairaanhoitopiirin valtuustoon
18. Edustajien valinta Kolpeneen palveluksekuksen kuntayhtymän valtuustoon
19. Edustajien valinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuustoon
20. Edustajien valinta Lapin liitto kuntayhtymän edustajainkokoukseen
21. Edustajien valinta kuntapäiville 2013
22. Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
23. Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
24. Poliisin neuvottelukunnan vaali
25. Jäsenen valinta Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan
26. Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu
27. Kunnan ilmoitusten tiedottaminen
28. Hallintosäännön muutos hygieenikko/valvontaeläinlääkärin tehtävien vuoksi
29. Levin kortteleiden 503 ja 547 asemakaavaehdotuksen hyväksyminen
30. Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Kittilän Vuokratalojen lainalle

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa hallintojohtajan työhuoneessa torstaina 31.1.2013 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo 13.00 - 15.00.

Kittilässä 17.1.2013

 

Anja Keskitalo
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
 

Sivua päivitetty: 
17.1.2013