Kittilän kunnanvaltuuston kokous 12.5.2014

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa, kunnanvaltuuston istuntosalissa maanantaina 12.5.2014 klo 14.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen
 4. Levi-Sirkkajärven kunnostushanke, yhteistyösopimus Kittilän kunnan ja Lapin ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualueen välillä
 5. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion määrärahamuutos koskien ensihoidon nettokustannuksia
 6. Kittilän kunnan ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n välisen työllistämistä ja valmennus- ja kuntoutuspalveluita koskevan pääsopimuksen irtisanominen
 7. Tilapäisen valiokunnan perustaminen
 8. Vuoden 2013 valtuustoaloitteiden käsittely
 9. Lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimen palkkoihin
 10. Kunnanjohtajan kuuleminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n asiassa
 11. Teknisen johtajan kuuleminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n asiassa

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 15.5.2014 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo 13.00 - 15.00.

 

Kittilässä 30.4.2014

 

Inkeri Yritys

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Sivua päivitetty: 
30.4.2014