Kittilän kunnanhallituksen päätökset 30.3.2021

Tulostettava sivu

Tiedote 31.3.2021, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti kokouksessaan tiistaina 30.3.2021
 
-  jatkaa kunnantalon sulkemista 11.4 saakka. Kunnantalon sulkemista voidaan jatkaa, mikäli epidemiatilanne sitä vaatii.
 
-  päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2020 tilikauden ylijäämä 4.006.454,74 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille sekä hyväksyä ja allekirjoittaa Kittilän kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä oikeuttaa talousosaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

 

- esittää Kittilän kunnan henkilöstökertomuksen 2020 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

 

- valita kulttuurisihteeri Marika Salmisen vetämään Kittilän historiatoimikuntaa puheenjohtajana 1.4.2021 lukien siihen saakka, kun uusi sivistystoimenjohtaja aloittaa virassa Samoin todettiin, että historiatoimikunnan kokoonpano säilyy muilta osin ennallaan. Kunnanhallitus päätti maksaa kulttuurisihteerille lisävastuupalkkiota tästä työstä hänen esittämällään tavalla 900 euroa/kk. Kunnanhallitus päätti velvoittaa historiatoimikunnan toimittamaan kunnanhallitukselle säännöllisesti raportin työn edistymisestä ja kuluseurannasta tältä aikakaudelta

 

-muuttaa kunnan rakennusmestarin viran työsuhteeksi ja todeta että perusteena muutokselle on se, että tehtävässä ei enää käytetä julkista valtaa siinä laajuudessa, että se edellyttäisi viran olemassaoloa

 

- päätti hyväksyä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen

 

- päätti hyväksyä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen

 

- päätti hyväksyä Kittilän kunnan ja yksityishenkilön välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen

 

- päätti muuttaa aikaisempaa päätöstään siten, että kuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.2021 alkaen  sekä säilyttää aiemman päätöksen muilta osin ennallaan

 

- päätti valita keskusvaalilautakuntaan vuoden 2021 kuntavaalien toimittamisen ajaksi yhden varajäsenen sijaantulojärjestyksessä 7 nykyisten varajäsenten lisäksi. Jorma Rantanen valittiin

 

- päätti merkitä tiedoksi Kuntaliiton kirjeen Kansallista veteraanipäivää 27.4.2021 koskien sekä nimetä veteraanipäivää valmistelemaan lukion rehtori Janne Ylinamman, vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandellin ja avopalveluohjaaja Anja Keskitalon sekä mahdolliset järjestöjen edustajat

 

- päätti käynnistää valmistelut Kittilän kunnan liittymisestä osaksi Arktisen Lapin ympäristönsuojelua, koska se palvelee sijainniltaan ja toiminta-ajatukseltaan Kittilän kunnan ympäristönsuojelun tarpeita sekä päättää laittaa ympäristösihteerin viran julkiseen hakuun

- päätti nimetä laajakaistahankkeen yhteyshenkilöksi kunnanjohtajan ja varalle hallintojohtajan

 

- päätti äänin 6-2, että kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelälle maksetaan lisävastuupalkkiona korvausta 28.9.2020 lukien 1000 euroa / kk aina koulukeskushankkeen valmistumiseen saakka

 

- päätti toimittaa vastineen markkinaoikeudelle  Ramp Jam Oy:n valituksesta koskien kunnanhallituksen päätöstä 2.2.2021 § 41, Kittilän skeittiparkin hankinta

 

- päätti että 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmäharrastustoiminta koskien keskeytetään 11.4.2021 saakka. Harrastustoiminnan keskeyttämistä voidaan jatkaa, mikäli epidemiatilanne sitä vaatii. Sisäliikuntatilat ovat ainoastaan kuntalaisten käytössä ajalla 16.3-11.4.2021 koronapandemiasta johtuen

 

- kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnantalo.

 

Kunnantalon aukioloajat ennakkoäänestysaikana ovat
 
ke – pe         26.5. – 28.5.2021            klo 09:00 – 19:00
la – su          29.5. – 30.5.2021            klo 10:00 – 16:00
ma – ti          31.5. –   1.6.2021            klo 09:00 – 20:00
ke – pe           2.6. –   4.6.2021            klo 09:00 – 19:00
la – su            5.6. –   6.6.2021            klo 10:00 – 16:00
ma – ti            7.6. –   8.6.2021            klo 09:00 – 20:00

Lisäksi ennakkoäänestysaikana kiertää äänestysauto niissä kylissä, joissa ei varsinaisena äänestyspäivänä ole äänestyspaikkaa, sekä Sirkan kylässä la-su 29.5.-30.5.2021 ja la-su 5.6. - 6.6.2021.
 
Keskusvaalilautakunta vahvistaa äänestysauton aikataulun.
 
Laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti sekä ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestys järjestetään tarvittaessa myös kotiäänestyksenä.
 
Edelleen kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
 
001 Pohjoinen äänestysalue I Sirkka; Sirkan koulu
002 Pohjoinen äänestysalue II Raattama; Raattaman koulu
003 Eteläinen äänestysalue I Alakylä; Alakylän koulu
004 Eteläinen äänestysalue II Helppi; Vuoman koulu
005 Itäinen äänestysalue Kiistala; Kiistalan koulu
006 Läntinen äänestysalue Kaukonen; Kaukosen koulu
007 Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä; Lukio
008 Kallon äänestysalue; Kallon kauppa
 
Kuntavaalien järjestelyissä on huomioitava COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne.
 
Kunnanhallituksen päätös lähetetään keskusvaalilautakunnalle toimenpiteitä varten.
 

Kunnanhallitus päätti aloitteista seuraavasti:

- että uudelle valtuustolle järjestetään tilaisuus, johon kutsutaan Kittilän metsänhoitoyhdistyksen ja Metsähallituksen edustaja kertomaan kunnan, yksityisten ja valtion omistamien metsien tilasta. Saatetaan tiedoksi aloitteen tekijöille. Samalla päätettiin esittää valtuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi

-merkitä sivistystoimen selvityksen asiasta tiedoksi ja todeta, että aloitteen johdosta ympäryskylien ulkoliikuntapaikkojen ehostamis- ja kunnostamistarpeet selvitetään kuluvan kevään aikana. Liikuntatoimi tekee asiassa yhteistyötä kyläyhdistysten ja teknisen toimen kanssa. Tavoitteena on, että alkukartoitukseen perustuvat kunnostustyöt suoritetaan ensi syksyyn mennessä. Saatetaan tiedoksi aloitteen tekijöille. Samalla esitettiin valtuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
31.3.2021