Kittilän kunnanhallituksen päätökset 25.8.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 26.8.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan tiistaina 25.8.2020 käsitellyt ja päättänyt mm. seuraavia asioita:

- Kunnanhallitus päätti palauttaa jatkovalmisteluun tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi tehdyn aloitteen. Perusteluna nähtiin se, että kuntalaisille järjestetään periaatteellinen keskustelutilaisuus tuulivoimasta ennen päätöksentekoa tuulivoiman yleiskaavan laadinnasta.

- Kunnanhallitus käsitteli useita kaavoituksen käynnistämissopimuksia.

- Kunnanhallitus hyväksyi periaatepäätöksen kyläyhdistysten vastuusta linja-autopysäkkien katoksista sekä kyläyhdistyksille vuosittaisen 300 euron tuen / linja-autopysäkki. Tällä periaatepäätöksellä edesautetaan pysäkkien ylläpitoa.

- Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 7.7.2020 Nro 20/0383/2 kunnallisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 13.11.2018 § 81 "Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi" ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

- Kunnanhallitus päätti etätyöperiaatteiden tarkentamisesta koronapandemian vuoksi siten, että Kittilän kunnan henkilökunnan kevään mallin mukaista etätyötä voidaan jatkaa vuoden 2020 loppuun saakka, kun siitä sovitaan erikseen esimiehen kanssa.

- Kunnanhallitus palautti hallintosäännön valmisteluun.

- Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan viran täyttämisestä 1.1.2021 lukien, että valtuustolle esitetään kunnanjohtaja Antti Jämsénin määräaikaista virkasuhdetta jatkettavaksi 31.12.2021 saakka.

- Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että mikäli valtuusto päättää nykyisten luottamuselinten erottamisesta, niiden osalta pidetään uudet vaalit.

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20201972

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja: Hanna-Maria Grandell, vs. hallintojohtaja, puhelin 040 572 4460, hanna-maria.grandell@kittila.fi

 

 

Sivua päivitetty: 
26.8.2020