Kittilän kunnanhallituksen päätökset 17.11.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 19.11.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 17.11.2020 kokouksessaan:

- merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2020.

- merkitä kunnanjohtajan talousarvioesityksen ja valmistelutilanteen tiedoksi. Talousarvion käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 1.12.2020.

- hyväksyä kunnanhallituksen kokousohjelman tammi-kesäkuulle 2021.

- nimetä Kittilän kunnan edustajiksi valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalaisen ja kunnanjohtaja Antti Jämsénin itsenäisyyspäivän 6.12.2020 seppeleenlaskutilaisuuteen Kittilän sankarihautausmaalle.

- ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa. Kunnanhallitus päätti jättää pöydälle asian ”Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali vuoden 2021 kuntavaaleissa” ja palata asiaan 1.12.2020 kokouksessaan.

- nimetä Pekka Rajalan varsinaiseksi jäseneksi ja Tarmo Salosen varajäseneksi Lapin rakenneuudistushankkeen poliittiseen seurantaryhmään.

- hyväksyä yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Lapin kuntien alueella vuodelle 2021.

- lausunnosta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2021 alustavasta talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuosille 2021-2024.

- myöntää Kaukosen vesihuolto-osuuskunnal­le 9 400 euron avustuksen tulvantorjuntakustannuksiin.

- valita Ahman askeleet -projektipäällikön tehtävään ajalle 1.12.2020 - 28.2.2023 Sanna Kuuselan soveltuvan koulutuksen, työ­kokemuksen ja haastattelussa ilmenneiden henkilökohtaisten omi­naisuuksien perusteella, ja valita varalle tehtävään Miia Ri­tolan.

- merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan ELY-keskukselta saaman vastauksen, jonka mukaan Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infra­struktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuo­sille 2020 -2023 ei sisälly tievalaistuksen rakentamista Kittilän kun­nan alueelle.

- esittää vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle asiaan Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentaminen (Diaarinumero 00957/20(5201).

- lähettää toimialoille valmisteltavaksi valtuustoaloitteet liikuntaneuvoston, -foorumin tai -jaoston perustamiseksi, pien-/paikallistuotannon tukimahdollisuuksien selvittämiseksi, ennaltaehkäisevän päihdehuollon lisäämiseksi (raittiussihteerin viran perustaminen), vanhan pappilan ostamisesta nuorisotoiminnan käyttöön, kuntalaisten työllistämisestä uuden koulun rakennusvaiheessa, asiointitunnista (lapsille maksuton päiväohjelma), kaivoslain uudistamisesta ja koulukeskuksen rakentamisesta puusta.

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle:

- että val­tuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouspäivät kevätkaudelle 2021 valtuuston osalta esityk­sen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että paperisista esityslistoista luovutaan valtuuston osalta kokonaan 1.3.2021 lukien. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse ja julkaistaan sähköisessä Cloud-meeting kokousportaa­lissa 1.1.2021 lukien. Pilottiluonteisesti jo 14.12.2020 valtuuston ko­kouksen materiaali julkaistaan tässä alustassa.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:
http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

Sivua päivitetty: 
19.11.2020