Kittilän kunnanhallituksen päätökset 15.12.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 17.12.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 15.12.2020 kokouksessaan:

- merkitä tiedoksi Kittilän kunnan kaavoituskatsauksen vuodelta 2020 ja esittää vuoden 2020 kaavoituskatsauksen edelleen tiedoksi kun­nanvaltuustolle. Kaavoituskatsaus 2020 on nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla www.kittila.fi/kaavoituskatsaus-2020 sekä Kittilän kunnan teknisellä osastolla 17.12.2020 alkaen.

- asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta. Lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle.

- todeta, että valtuuston on varannut 25 000 euron määrärahan nopeusnäyttöjen hankintaan vuodelle 2021 ja esittää valtuustolle, että se toteaisi aloitteen loppuun käsitellyksi.

- merkitä teknisen lautakunnan selvitykset aloitteiden johdosta tiedoksi (valtuustoaloite koskien opasteita Suomen ilmasodan viimeisten uhrien muistomerkille Hanhimännikköön, valtuustoaloite tiesuunnitelman laatimiseksi välille Köngäs-Tepasto-Raattama, aloite Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä sekä valtuustoaloite Kittilän kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä) ja esittää valtuustolle, että se toteaisi aloitteet loppuun käsitellyksi.

- merkitä tiedoksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020 annetun valtiovarainministeriön muutospäätöksen ja päättää, ettei Kittilän kunta hae oikaisua päätökseen.

- merkitä saadun selvityksen ja kuntalaiskyselyn vastaukset tiedoksi ja keskustella vaihtoehtoisista tavoista toimittaa Kittilän kunnan kuntatiedotetta 1.1.2021 lukien. Kunnanhallitus päätti hyväksyä kuntatiedotteen toimittamisen edullisimpana erillisjakeluna, mikä mahdollistaa kuntalaisten tavoitettavuuden ja Mediatyöpajan osaamisen hyödyntämisen.

- myöntää Kittilän vuoden 2020 maaseutuyrittäjäpalkinnon Veijo Vaaralalle.

- todeta, että Kittilän kunnan ympäristöviranomaisen antama lausunto asiasta on riittävä ja että Kittilän kunta ei näe tarpeelliseksi antaa vastaselitystä hallinto-oikeudelle koskien Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentamista koskevista vastineista.

- päätti lausunnosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Tiina Nikander-Koivukankaan valitusta kunnanhallituksen päätöksestä 24.9.2020 § 381.

- suositella etätyötä käytettäväksi tehtävissä, joihin se soveltuu ja todeta, että etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Suositus voidaan poistaa tai muuttaa epidemiatilanteen ja valtakunnallisten suositusten muuttuessa. Esimiehet vastaavat siitä, että työpaikalla tehdään työjärjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

- myöntää Sanna Ylinammalle virkavapaan Kittilän kunnan hallintojohtajan virasta ajalle 1.3. - 31.5.2021 ja valita HTM Hanna-Maria Grandellin vs. hallintojohtajan viransijaisuuteen Grandellin suostumukseen perustuen ajalle 1.3. - 31.5.2021.

- asettaa 18.4.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten äänestysalueelle 007 Kirkonkylä vaalilautakunnan, jossa on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Sen lisäksi asetetaan vaalitoimikunta, jossa on kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Muut vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista on nimetty jo kunnanhallituksen aiemmassa kokouksessa.

Asiaa Kittilän kunnan vuoden 2017 tilinpäätös ei voitu käsitellä, koska kokous ei ollut asian käsittelemiseksi päätösvaltainen.

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle:

- että Kittilän kunnanvaltuusto ottaa Raahen kaupunginvaltuuston koulukiusaamista koskevan haasteen vastaan.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

Sivua päivitetty: 
17.12.2020