Kittilän kunnan talousarviotiedote: Talousarviovuoden tärkein tavoite on koronaviruspandemian riskien minimointi

Tulostettava sivu

TIedote 8.12.2020, Kittilän kunta

 

Kunnanhallitus esittää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan maanantaina 14.12.

 

Kittilän kunnan osalta on ensi vuonna lukuisia epävarmuustekijöitä, joihin vaikuttaa erityisesti koronakriisi. Se heikentää matkailukunta Kittilän yritysten toimintaedellytyksiä.

 

Yritykset ovat ensimmäisen puolen vuoden aikana selvinneet järjestämällä ja suuntaamalla palvelujaan uudelleen kotimaan matkailijoille sekä julkisen tuen ja omien varojensa turvin, mutta pitkittyvän pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi useamman yrityksen liiketoiminnan edellytykset voivat kadota.

 

Matkailuala on esimerkki erityisen riskialttiista toimialasta, mikä ilmenee Kittilässä, jossa on lähes 900 henkilötyövuotta matkailussa. Terveysturvallisuudesta huolehtimiseksi, työpaikkojen säilyttämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi on talousarviovuoden tärkein tavoite koronaviruspandemian riskien minimointi.

 

Kittilän kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Koronaviruspandemian riskeistä selviytyminen edellyttää edelläkävijyyttä, mikä ilmenee kunnan ja matkailuyritysten aktiivisuutena edistää esimerkiksi etätyötä, koska korona on lisännyt kiinnostusta siihen arvojen ja mieltymysten muutosten myötä: terveys, tila, näkymä ja luonto koetaan arvoina, joita pyritään huomioimaan nyt aiempaa enemmän työelämässä.

 

Ne vaikuttavat asumisen kysyntään, minkä vuoksi on luotava edellytyksiä etätyölle sekä kartoitettava mökkivuokraajien, hotellien ja huoneistohotellien kiinnostus pidempiaikaiseen etätyövuokraukseen. Etätyön edellytyksiä lisäävät etätyöhotelli-, etätyökylä- ja etäopiskelukonseptin luominen sekä etätyöstä kiinnostuneiden yritysten ja työantajien kartoittaminen, yhteen saattaminen ja kumppanuuksien mahdollistaminen.

Kittilän Levillä on mahdollisuuksia toimia palvelu- ja innovaatioalustana, joka edistää verkottumista, kustannustehokasta etätyötä, tuotekehitysmahdollisuuksia ja projektityötä.

 

Kunnan henkilöstön ja päättäjien on organisoitava kunnan palveluja uudelleen huomioiden tuleva sote –uudistus vuodesta 2023 alkaen tavoitteena ketterä ja kuntalaisten tarpeisiin vastaava kuntaorganisaatio, joka edistää osallisuutta ja hyödyntää digitalisaatiota.

 

Kunta päivittää henkilöstöstrategian, joka painottaa muun muassa tiedolla johtamista ja mahdollistaa ajantasaisen reagoinnin henkilöstön muutoksiin ja tarvittavan ennakoinnin.

Vetovoimainen, henkilöstöään kannustava ja hyvän ilmapiirin työyhteisö lisää kiinnostusta hakeutua kunnan tehtäviin.

 

Verotulot ovat ensi vuonna 30,7 m€, josta kunnan tulovero 20,5, yhteisövero 2,3 ja kiinteistövero 7,9 miljoonaa. Tuloveroprosentti on 20,25. Verotulojen osalta on pyritty huomioimaan koronaviruspandemian mahdollinen pitkittyminen, 10 prosentin yhteisöveron jako-osuuden nosto ensi vuoden loppuun, varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kahden prosentin kompensoinnin vaikutus yhteisöveroon ja kiinteistöveron noin 700 000 euron tuloutuksen siirtyminen tästä vuodesta vuoteen 2021.

 

Vuosikate on 3,6 m€, tilikauden tulos 745 873 € ja tilikauden ylijäämä 882 063 €. Kunnalla on lainaa ensi vuonna 18,7 m€ eli 2 895 € asukasta kohden. Suurimat investoinnit ovat ensi vuonna 1,3 m€:n Kirkonkylän tulvapenger ja Ylä-Levin 2. vaiheen 1,2 m€:n urakan loppuunsaattaminen sekä 0,4 m€:n koulukeskuksen suunnittelu. Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 6 m€.

 

Lisätiedot:

Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä, antti.jamsen@kittila.fi, puhelin 040 745 9830

Twitter@JamsenAntti

facebook.com/antti.jamsen.7

www.kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
9.12.2020