Kittilän kunnan Kaavoituskatsaus 2016

Tulostettava sivu

KAAVOITUSKATSAUS 2016

 

 

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

 

Kittilän kunnan kaavoituskatsaus 2016 pidetään julkisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla 30.11.–30.12.2016. sekä internetissä Kittilän kunnan Internet -sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/kaavoituskatsaus-2016.

 

Kaavoituskatsauksesta ilmenee voimassa olevien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen sijainti, vireillä olevat ja vireille tulleet kaavahankkeet sekä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät maankäyttösopimukset.

 

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017