Kittilän kunnan 13. koronaohje

Tulostettava sivu

Tiedote, 4.5.2020, Kittilän kunta

 

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautipandemia. Tähän mennessä tautitapauksia on todettu maailmanlaajuisesti yhteensä 3 508 566. Koronavirukseen kuolleita on maailmassa 247 531. Suomessa on todettu 3.5. klo 13.30 mennessä yhteensä 5 254 varmistettua koronavirustartuntaa ja 230 koronavirustartunnan aiheuttama kuolemaa.

 

1. Kittilän kunnan tilanne
 

 • Kittilän alueella koronatilanne on rauhallinen, sillä yli kahteen viikkoon ei ole todettu uusia tartuntoja. Lapin sairaanhoitopiirissä ei ollut uusia tapauksia huhti-toukokuun vaihteeseen mennessä. Sen sijaan Länsi-Pohjan alueella on pieni epidemia parhaillaan.
 • Hallitukselta saadaan uusia ohjeita rajoitustoimenpiteistä toukokuun alussa.
 • Koulujen avaamisen osalta saadaan sairaanhoitopiiriltä ohjeita, millä terveydellisillä syillä oppilas tai oppilaan perheenjäsen voi jäädä vielä kotiin.
 • Lapin sairaanhoitopiirissä tavoite on estää epidemia, kunnes saadaan rokote. Kuitenkin erityisesti ikäihmiset kärsivät eristystoimenpiteistä. Yhteistä mallia pohditaan, jossa läheisten tapaaminen olisi mahdollista.
 • Kittilän terveyskeskuksessa on hyvät valmiudet ottaa näyteitä. Uusien käytäntöjen mukaisesti testataan kaikki flunssaoireiset.
 • Terveyskeskuksen toimintoja on avattu ja laajennettu, on varauduttu myös rajaamaan toimintoja uudelleen tarpeen mukaan. Tilannetta seurataan.
 • Terveyskeskukseen tullessa on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Tauti leviää nopeasti, minkä vuoksi Kittilässä on erityisen tärkeää noudattaa valtakunnallisesti annettuja ohjeita.

 

2. Terveyskeskuksen toiminta

Koska Kittilässä ei tällä hetkellä ole koronavirusepidemiaa eikä uusia tartuntoja ole parin viime viikon aikana ilmennyt, puretaan nyt joitakin terveydenhuollon toimintaa koskevia paikallisia rajoituksia.

 • Päivystyspoliklinikka toimii normaalisti, mutta edelleen siten, että hengitystieinfektiopotilaat tutkitaan ja hoidetaan erillään muista potilaista. Ennen poliklinikalle saapumista on soitettava päivystysnumeroon 0400 356 498.
 • Kiireetön vastaanotto toimii normaalisti, mutta riskiryhmiin kuuluvat ja yli 70-vuotiaat pyritään hoitamaan puhelinvastaanotolla. Heidän laboratorionäytteensä käydään ottamassa kotona.
 • Fysioterapia toimii normaalisti, mutta ryhmävastaanottoja ei pidetä.
 • Neuvola toimii normaalisti, mutta ryhmäneuvoloita ja perhevalmennusta ei pidetä.
 • Perhetyö toimii normaalisti
 • Vuodeosastolla on edelleen vierailukielto.
 • Mielenterveystoimistossa käytetään edelleen osittain etäyhteyttä tai puhelinvastaanottoa.
 • Hammashoitolassa aletaan viikolla 19 antaa myös kiireetöntä hoitoa rajoitetusti, tehostettua hygieniaa noudattaen.
 • Jos epidemiatilanne muuttuu, toimintoja rajataan tarpeen mukaan.

 

 

3. Peruskoulujen oppilaiden paluu kouluun 14.5.2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti perusopetuslain mukaiseen opetukseen palataan torstaina 14.5. alkaen eli etäopetusjakso päättyy 13.5. ja oppilaat palaavat kouluun 14.5. Poikkeuksen muodostaa pieni joukko harvinaisia sairaustilanteita, joissa lähikouluun menemistä ei nyt suositella. Näistä saatte tarkemman tiedon kouluterveydenhoitajilta, Minna Kantola p. 040 8256677 ja Heli Harju p. 040 6735324.

Koulujen tulee toteuttaa turvallinen koulunkäynti lapsille ja henkilökunnalle lähiopetuksen aikana. Kouluissa tämä tarkoittaa uusia ohjeistuksia ja järjestelyitä seuraavasti:
 

 • Koulupäivät toteutetaan työjärjestyksen mukaisesti, mutta sisällöllisesti ne saattavat poiketa normaalista.
 • Koulukuljetukset järjestetään tämän hetken tietojen mukaan normaalisti. Mikäli uusia ohjeistuksia tulee, niistä informoidaan tarpeen mukaan.
 • Kouluruokailut rytmitetään uudelleen niin, että ruokailu tapahtuu mahdollisimman pienissä ryhmissä ja porrastetusti.
 • Kouluissa otetaan tiloja laajasti käyttöön. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Lukkarin koulu ottaa tiloja käyttöön myös lukiolta. Opetusryhmät pyritään pitämään erillään koko koulupäivän ajan, mikä tarkoittaa esimerkiksi välituntien osalta uusia järjestelyitä.
 • Hygieniaan annetaan yhteiset ohjeistukset: Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kouluihin toimitetaan käsihuuhdetta niin, että jokaisessa luokassa on mahdollisuus sitä käyttää.

 

Lisätiedot:

Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, antti.jamsen@kittila.fi, puh. 040 745 9830
Heidi Tanninen, johtava lääkäri, Kittilän terveyskeskus, heidi.tanninen@kittila.fi

 

Tiedote pdf-muodossa: 4.5.2020, Kittilän kunnan 13. koronaohje

Sivua päivitetty: 
4.5.2020