Kittilän kunnalle tunnustus lapsiystävällisyydestä

Tulostettava sivu

LEHDISTÖTIEDOTE 12.5.2016
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri

 

Kansainvälistä Perheiden päivää vietetään 15.5.2016. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri (MLL) haluaa Perheiden päivän viikolla kiittää kuntaa, joka on tehnyt esimerkillistä työtä perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kunnan kiittäminen on joka vuotuinen perinne.

 

Tänä vuonna MLL:n Lapin piiri kiittää Kittilän kuntaa, joka on investoinut hyvinvointia edistävään ja ongelmia ehkäisevään työhön panostamalla esimerkiksi perhetyöhön. Kunnassa on jo aiemmin toiminut kaksi perhetyöntekijää ja vuonna 2015 palkattiin neuvolaan oma perhetyöntekijä. Perhetyöntekijän työ on erittäin ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen apua, jota perheiden on helppo pyytää ja saada lyhemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. Myös neuvolan henkilökunta on empaattista ja asiansa osaavaa.  Kittilän päivähoito tarjoaa vuorohoitoa ja tilapäistä hoitoa esim. kerhoina perheille, joissa äiti tai isä on kotona, mutta haluavat laittaa vanhemmat lapset välillä hoitoon muutamaksi tunniksi. Kittilä maksaa kuntalisää lapsiaan kotona hoitaville vanhemmille. Tämä on merkittävä lisätulo kotihoidontuen varassa oleville perheille.

 

Lisäksi kunnassa on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma joka perustuu MLL:n ohjeistukseen.

 

Nuorisopuolelle on palkattu kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joiden tehtävänä on ennaltaehkäistä ongelmia. Kaksi nuorisotyöntekijää järjestää edullista ja laadukasta toimintaa paikallisille nuorille Kittilässä ja Sirkassa.

 

Kittilä on kehittänyt palveluja perhelähtöisesti. Lasten ja nuorten tarpeet on huomioitu uudisrakentamisessa. Syksyllä 2014 avattiin hieno ja tilava urheiluhalli, joka palvelee niin koululaisia kuin urheiluseurojakin. Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt ja saanut uusia muotoja, mm. seinäkiipeily on kasvattanut suosiota. Syksyllä 2014 avattiin niin ikään uusi päiväkoti, jossa toimii kaksi esiopetusryhmää sekä kolme muuta. Kunta on myös laajentanut Sirkan päiväkotia ja koulua. Koulu on ollut mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, joka on mahdollistanut rahallista panostamista urheiluvälineisiin ja kouluviihtyvyys on parantunut.

 

Kittilään on viime vuosina muuttanut paljon lapsiperheitä. Myös sellaisia, joilla tukiverkot ovat kaukana. Kittilän kunta on vastannut tähän haasteeseen mm. rahoittamalla MLL:n Lapin piirin organisoimaa lastenhoitotoimintaa.  Kittilän kunta arvostaa ja edistää perheiden tekemää ja perheitä tukevaa vapaaehtoistyötä.

 

MLL:n Kittilän paikallisyhdistys on Lapin alueen suurin.  Kunta toimii yhteistyössä yhdistyksen kanssa ja on halukas yhteistyöprojekteihin. Kunnalla on vireä kulttuuritoimi, joka ottaa tarjonnassaan hyvin huomioon kaiken ikäiset lapset ja jonka kanssa MLL:n Kittilän paikallisyhdistys on suunnitellut ja tehnyt teatteriretkiä. Kunnassa on suhtauduttu myönteisesti luentotilaisuuksien järjestämiseen.  Kunta jakaa huomattavia avustuksia keväisin lapsi- ja nuorisojärjestöille, myös MLL Kittilän paikallisyhdistys on saanut tukea toimintaansa. Kirjastopalvelut ja edulliset Revontuli-Opiston kurssit ovat lapsiperheiden käytettävissä. Revontuli-Opisto kuuntelee kurssitoiveita ja tänä vuonna uutena kurssina on alkanut mm. perheuinti.

 

MLL:n Kittilän paikallisyhdistys kokee myös, että voi helposti olla yhteydessä kunnan päättäjiin ja ilmaista heille huolia ja mielipiteitä, mikäli siihen on tarvetta. Kittilän kunnan tavoitteena on olla joka saralla Suomen lapsiystävällisin kunta vuonna 2020.

 

MLL:n Kittilän paikallisyhdistys järjestää kaikille avoimen kahvitilaisuuden kunnantalon aulassa torstaina 19.5.2016 kello 12.00-14.00. Tunnustuksen tulee luovuttamaan kunnan päättäjille kello 12.00  MLL:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Mervi Kestilä.

 

Lisätietoja:

Mervi Kestilä, toiminnanjohtaja, MLL:n Lapin piiri ry., puh. 0400 696 631, mervi.kestila(at)mll.fi    

Mauri Tammela, sivistystoimenjohtaja, Kittilän kunta, puh. 040 524 6196, mauri.tammela(at)kittila.fi

 

 

Sivua päivitetty: 
17.5.2016