Kirkonkylän kehittäminen – kerro, mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä kehittämiskohteita?

Tulostettava sivu

Asukkaiden ja toimijoiden ideoita kirkonkylän kehittämiseksi pyydetään syyskuun 2016 aikana

Kuntalaisia ja kunnassa toimivia pyydettiin elokuussa 2016 keskustelemaan ja ideoimaan Kittilän kirkonkylän ja keskusta-alueen kehittämistä kaikille avoimessa tilaisuudessa Kittilän kunnantalolla. Tilaisuuteen osallistui reilut kolmekymmentä osallistujaa, ja edustettuina olivat muun muassa kunnan asukkaat, luottamushenkilöt, nuoret sekä useat seurat ja järjestöt.

Alla on koottuna kehittämisideat, jotka nousivat esiin tilaisuudessa. Niihin pyydetään edelleen kommentteja kuntalaisilta ja kunnan asioista kiinnostuneilta!

Tavoitteena on kerätä ajatuksia ja tarpeita Kittilän kirkonkylän ja keskusta-alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamiseksi. Tuloksia hyödynnetään hankesuunnittelussa.

Tutustu aiheisiin, ja mikäli huomaat jotain lisättävää, kommentit ovat erittäin tervetulleita!
Toivomme myös palautetta siitä, mitkä aiheet ovat tärkeimpiä.
Palautetta voit antaa

 • sähköisen lomakkeen kautta
 • sähköpostitse kideve(at)kittila.fi
 • tai perinteisellä postilla Kideve Elinkeinopalvelut, Kirkonkylän kehittäminen, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Palaute mielellään 20.9.2016 mennessä, myöhemminkin palautetta voi toki laittaa.

 

Yleisötilaisuudessa 15.8.2016 osallistujilta esiin nousseita ideoita ja ajatuksia:

Teema 1. Liikennejärjestelyt ja tulvasuojelu

Toiveita:

 • Kantatien varteen suunniteltu kevyen liikenteen väylä tulisi alkaa jo Aholanperäntien eteläisestä liittymästä
 • Töyssyjä ja hidasteita kyläraitille sekä Ala-Kittilään uusien liikennejärjestelyiden lisäksi
 • Yleinen pysäköintialue keskikylälle, josta pääsisi hyvin kävellen keskusta-alueen kauppoihin
 • Rantatien katualueen hyödyntäminen yleiseen pysäköintiin
 • Lautatien sulkeminen kantatien ja Marinkujan väliltä pysäköintialueeksi
 • Matkahuollon ja S-Marketin välinen sora-alue pysäköintialueeksi
 • Torialueen lähelle yleinen pysäköintialue, jotta toritapahtumien yhteydessä onnistuisi pysäköinti
 • Alikulkukäytävä Lukkarin koulun lähistölle
 • Maanalaista pysäköintiä tulevaisuuden liikepaikkarakentamisen yhteydessä
 • vanhan kunnanviraston (nyk. Revontuliopisto) takapiha yleiseksi pysäköintialueeksi tai koko tontti torialueeksi
 • betoniporsaita pihoille ja kevyen liikenteen väylille
 • raskaalle liikenteelle ohitustie
 • automaattinen nopeusvalvonta kylälle (peltipoliiseja)
 • lisää yleisiä pysäköintipaikkoja

 

Huolenaiheita:

 • Ajoradan kaventuessa, miten rekkaliikenne onnistuu kylän läpi ja kylällä?
 • Tonteille ajo
 • Liikkeiden pysäköintipaikkojen riittävyys ja toimivuus?
 • Suunnitellut pysäköintitaskut, hankalaa käyttää
 • Vähäiset lumitilat ja talvikunnossapidon hankaluus
 • Liikennejärjestelyiden toteutuminen, rahoituksen haastavuus (n.4M€)
 • Raskasliikenne riskitekijä
 • liikekiinteistöjen pihojen ahtaus
 • talvikunnossapidon hankaluus
 • liikepihoilla olevat lumikasat haittaa näkyväisyyttä ja lapsille vaarallisia
 • Rantatien toteutuminen
 • Huono valaistus (nyk.)
 • Kylän läpi kulkevan kantatien liikennemäärät vuodenajoittain (noin tarkkuudella, keskimäärin vuorokaudessa)

2007: 5800 ajoneuvoa/vrk
2015: 5800 ajoneuvoa/vrk
2025: 9000 (sekä nykyisin sesonkien vaihtopäivänä)

 

Teema 2. Tori ja tapahtumat
 

Tori:

 • Nimetyt toripäivät
 • Huomioitava myös naapurikuntien tapahtumat
 • Torikojut
 • Vanhan kunnantalon takana
 • Liikenarikan pys. alue
 • Toripäivien kehittäminen
 • Huomioitava myös pysäköinti
 • Vanhan kunnantalon tontti? -> Yhteys Ounasjoelle keskustasta
 • Torin ympärivuotisuus
 • Paikallisia osaajia torille
 • Vähintään viihtyisyyden lisääminen
 • Torimaksujen kohtuullistaminen paikkakunnalle
 • Torille uusi paikka, nykyinen ahdas ja toimimaton
 • Nykyinen puistoalue toriksi
 • Uusien maa-alueiden hankinta
 • Viheralueiden, kulttuurin, taiteen lisääminen
 • Uusi paikka torille
 • Rantabulevardin kehittäminen
 • Mikä torin tehtävä? -> sijainti
 • Tori myös tapahtumapaikkana
 • Torimaksut pienemmiksi

 

Tapahtumat:

 • Venetsialaiset
 • Yhteistyön lisääminen
 • ”Tulvatapahtumat”
 • Jouluyön kaltaisten tapahtumien kehittäminen
 • Tapahtumalava ja yhteislauluillat
 • Markkinoiden sisältöä enemmän
 • Toritapahtumat
 • Yhteistyön lisääminen
 • Paikallisia osaajia esille markkinoille

 

Teema 3: Yleinen viihtyisyys ja siisteys
 

Siisteys:

 • Pusikot siistiksi
 • Risukoiden raivaus helppo keino aloittaa ja saada näkyvää aikaan!
  • Pusikoiden raivauksessa tärkeää oikea tekniikka
 • Rantatien takapihat tulisi saada siistittyä, vaikka talkoilemalla

Pienehköt toimenpiteet:

 • Liikenteenohjaukseen ja raitin kaunistamiseen sopisivat siirrettävät kukkaruukut ja talvella matalat lumivallit
 • Valaistus kylän sisustuselementtinä                           
  • Pohjoisen puulajit esiin
  • Talvella valaistuksella saisi näyttäviä ratkaisuja, esim. valaisemalla puita tai muita yksittäisiä kohteita
 • Kylänraitille tarvittaisiin uusia kadunkalusteita
  • Penkkejä kulkijoille, myös katollisia
  • Roskiksia on liian vähän, niitä lisää
 • Kunnan virkistysalueet tulisi saada samalle kartalle, nyt on vaikea saada kokonaiskuva missä on mitäkin
 • Opasteet saatava kuntoon virkistys- ja muihin palvelukohteisiin
 • Kunnan leikkipaikkoihin tarvitaan leluja
 • Jalkakäytävät saatava kuntoon ettei esteettömyys vaarannu (kohonneet kaivonkannet yms.)

 

Yksittäisiä kohteita toimenpiteille:

 • Lintutorni ja laavu Karinnokassa: tie kunnostettava huomioiden tulvan haasteet
  • Sodankylän Kirkkoniemessä hyvä vertailukohta, josta voisi saada ideoita kohteen kunnostukseen
 • Rantatie: voisi olla hyvä virkistyskäyttöön, mutta
  • Tulvavallin suunnittelu vaikuttaa käyttömahdollisuuksiin
  • On osittain yksityisten mailla (?)
 • Nuorisotila Käki: ulkoseinät kuntoon nuorten omin voimin
 • Koulualue kokonaisuutena, mm. bussikatos surkeassa kunnossa
  • Graffitiseinät sopisivat ainakin tänne!
 • Vanha kunnantalo: ulkosivu tulisi saada kuntoon
 • Kirjaston viereinen metsikkö puistoksi
 • Kunnan kaavoitetut virkistysalueet/puistometsät
  • mutta resursseja kunnostukseen ja ylläpitoon niukasti

Ideoita myös yksityisten omistamille kohteille:

 • Talkoot: Voisiko talkoilla saada nämä kuntoon?
 • Yksityisten kiinteistöihin voisi puuttua julkisivulautakunta, jota Kittilässä ei kuitenkaan ole

Suunnitelmatason asiat:

 • Pitkä suora tienraitti kylällä on haaste, jatkosuunnittelun merkitys suuri - > LIIKENNESUUNNITELMA
  • Liikenneympyrät mahdollistaisivat nykyistä enemmän istutuksia
 • Puistometsille tarvitaan hoitosuunnitelma johdonmukaista ja vaikuttavaa toimintaa varten
 • Rantabulevardi tulvasuunnittelun yhteydessä
 • Prosenttiperiaate mukaan rakentamiseen (osuus rakentamisen määrärahoista taiteeseen)

Yleisiä asioita:

 • Tähtäimessä Suomen juhlavuosi 2017 ja Kittilän juhlavuosi 2018 – kylä kuntoon juhlavuosiksi!
 • Kunnan puistopuolen työvoimaresurssi niukka, työvoiman lisääminen välttämätöntä mikäli halutaan muutosta yleisiin alueisiin
 • HUOM! Otettava huomioon pohjoinen sijainti ja kasvuvyöhykkeet
 • Istutusten suunnittelussa huomio monivuotisiin kasveihin ja ratkaisuihin
  • Luonnonkivet voivat tarjota mahdollisuuksia näyttäviin toteutuksiin
 • Asennekasvatusta tarvitaan paljon lisää!
  • Roskaaminen ja rikkominen pitää saada loppumaan
  • Nuoret mukaan jo suunnitteluun, jotta kohteista tulisi omia
  • Tunne yhteisestä omistajuudesta saadaan järjestämällä tapahtumia ja toimintaa kohteissa, esim. lintutornilla
 • Huoltotoimenpiteiden säännöllisyys ehto vaikuttavalle toiminnalle, tämä pitää huomioida myös ja etenkin budjetoinnissa!
 • HUOM! On tarve saada nopeasti näkyviä ratkaisuja, jo ennen tiesuunnitelmaa ja isoja hankkeita
  • Kunnan tulisi budjetoida aiheeseen
  • Yhteistyö yrittäjien kanssa

Teema 4: Liikunta- ja virkistyspaikat ja reitit
 

Liikuntapaikat

 • Kunnan tarjoamat liikuntapaikat ovat hyvällä tolalla yleisesti (jää- ja urheiluhalli, jalkapallo- ja urheilukentät.
 • Kylpylä koettiin kunnan tarjoaman alennuksen jälkeenkin liian kalliiksi monille asukasryhmille
 • Ehdotettiin seniorikorttia, jolla pääsisi ympäri vuoden edullisesti liikuntapalveluihin.

 

Virkistysalueita

 • Kirkkojärven rannat ja Ounasjoen rannat voisi osin kunnostaa virkistysalueiksi.
 • Riikonkoski on hyvä kalastuspaikkana, sinne opasteet?
 • Hiihtomaan alueelle olisi hyvä saada hyvänlaatuiset kuntoilutelineet
 • Lapsille temppurata tmv. aktiviteetti torille, johon voisi pysähtyä lasten kanssa.
 • Uimarannasta pitäisi kunnostaa näyttävämpi ja viihtyisämpi ajanviettopaikka, siellä voisi olla kesäisin joku palvelu, kioski, jäätelökioski?
 • Polku Karinnokasta lähtien Ounasjoen rantaa pitkin?
 • Polku + opasteet tarvitaan: Väliauttontien liittymät Isovaara 1, Isovaara 2…eripituisia pyöräilyreittejä kesäksi!
 • Laavuja, joissa voisi pinten lasten kanssa käydä (kesäretkeily!)
 • Koirapuisto! Ei tarvitse olla suurikaan, vrt. Sodankylän kirkonkylällä huoltoaseman vieressä. Koirapuistolle nykyinen suunniteltu paikka on väärä, jos se jää tulvan alle joka kevät -> rakenteet pilalle, maa märkää pitkään.
  • Voisiko kunta vuokrata yksityistä maata Alakittilästä koirapuiston alueeksi?
  • Pitäisi olla kävelymatkan päässä kirkonkylältä.
 • Skeittiramppi vaatisi uusintaa nuorisotalon pihassa, ja pihaan toivotaan muitakin aktiviteettimahdollisuuksia. Käki kaipaa kehittämistä.
 • Penkkejä kylälle ja virkistyspaikkoihin, että voi jäädä istuskelemaan.
 • Voisiko torille tulla penkkejä / pöytiä kesäksi?
 • Seurakunnan laavu vähällä käytössä – voisiko sinne olla opaste?
 • Idea: Runopolku, ulkoilureittien varsille runoja ihmisten luettavaksi, helppo toteuttaa.
 • Terveyskeskuksen / Koivukodin takana alue, jossa voisi virkistyä?

 

Kevyenliikenteen väylät ja reitit

 • Kevyenliikenteen väylät (valaistut kadut) kävely- ja pyöräilyreitteinä muodostavat yhden tärkeimmistä käyttäjälle maksuttomista liikunta- ja virkistysmahdollisuuksista, ja hyödyttävät niin asukasta kuin turistiakin.
 • Kirkonkylän kevyenliikenteen väylää tulisi parantaa ja sitä tulisi jatkaa ainakin lentokentälle saakka, jopa Kittilä-Levi väli kevyelle liikenteelle.
 • Noin/lähes 20 km lenkki saataisiin kirkonkylän ympäri, kun Kurjennivantie ja Pakatintie yhdistyisi - tehtäisi kevyenliikenteen silta Ounasjoen yli kapeasta kohti, vaikka talveksi pois siirrettävä silta. Kotiseutumuseolla Pakatissa voisi tällöin olla taukopaikka ja vaikka kahvila kesäisin.
 • Kevyenliikenteenväylä Sodankylään päin ja Pakattiin? Sillan kohdalla vaarallinen, on tulossa parannusta, tietä levitetään.
 • Pururata kaipaa täytettä, kesäisin hyvin märkää.
 • Latu- ja patikkareittien kartat ja opasteet kuntoon. Meillä on erittäin hyvät ladut, etenkin niille parempi opastus.
 • Reittien ympärivuotisuus, käyttöön myös kesällä!
 • Hiihtoreitin oikaisu kylälle, tulisi lyhyempi lenkki jonka jaksaa huonokuntoisempikin hiihtää, aurinkoinen lenkki.
 • Kirkonkylällä ei ole luonnollisia ”lenkkejä”, kevyenliikenteen väyliä pitää kulkea edestakaisin.
 • Juoksureitit puuttuu, vaikea tehdä ”lenkkiä!”

 

Yleistä

 • Liikkumismahdollisuuksien parempi markkinointi matkailijoille! Etenkin ladut, frisbeegolf, kalastus, näistä kartat.
 • Enemmän some-markkinointia Kittilän liikuntamahdollisuuksista, voisi hyödyntää myös matkailijoiden kuvia
 • Matkailijoille / potentiaalisille muuttajille / asukkaille tulisi markkinoida laajemmalla alueella olevia virkistyspaikkoja (100 km:n säteellä)
 • Tiedotusyhteistyö Levin Matkailun kanssa?
Sivua päivitetty: 
5.9.2016