Kerro mielipiteesi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista 10.3.2014 mennessä

Tulostettava sivu

Mistä on kysymys?

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoite on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niiden järjestämistä edellyttävä kantokyky koko maassa. Hallinnollisena tavoitteena on siirtää sote-palveluiden järjestämisvastuu yli 50 000 asukkaan maakuntakeskuskaupungeille, ns. vastuukunnille, Lapin tapauksessa Rovaniemelle.

 

Kyse on nimenomaan palveluiden järjestämisvastuusta; palveluiden tuotanto on uudistuksessa tarkoitus säilyttää alueilla. Jatkossa siis käytännössä Rovaniemen kaupunki vastaisi Kittilän kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laadusta, saatavuudesta ja laillisuudesta. Palvelut tuotettaisiin todennäköisesti Kittilän kunnan terveysasemalla, neuvolassa, vuodeosastolla jne.

 

Uudistuksen punainen lanka on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhdistäminen, siten että potilaiden optimaalista hoitamista vaikeuttavat rajapinnat katoavat. Samalla on myös tarkoitus muodostaa sosiaalitoimelle oma "erikoistaso". Taustalla on ajatus sosiaalihuollon tehtävien edellyttämän asiantuntemuksen kehittymisestä ja palveluiden vaativuuden kasvusta.

 

Uudistuksessa rahoitusvastuu irrotetaan järjestämisvastuusta. Kuntien velvollisuus on edelleen rahoittaa palvelut asukkailleen, mutta palveluiden järjestäminen siirtyisi vastuukunnan eli Rovaniemen vastuulle. Tällä toimielimellä eli "Lapin sote-lautakunnalla" on tällöin itsenäinen päätösvalta järjestämisessä ja tuottamisessa.

 

Mitä Kittilän kunnan lausunto sisältää?

 

Valtakunnallisen mallin rinnalle yritetään Lapissa luoda ns. Lapin oma sote-malli. Malli valmistuisi kesällä, ja sitä esitellään seuraavan kerran 31.3. Kittilän kunnan lausuntoa on käsitelty ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 26.2., ja lausunnon antaa kunnanhallitus kokouksessaan 17.3.

 

Kunnan lausuntoa on pyydetty vastauksina valmiisiin kysymyksiin. Kysymyslomake on toteutettu uudelleen kuntalaisten nähtäväksi niin, että Kittilän sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnanjohtajan valmistelema lausunto eli vastaukset kysymyksiin on nähtävillä. Nyt kuntalaiset voivat käydä kysymykset vastauksineen läpi ja jättää myös omat mielipiteensä ja perustelunsa tiedoksi asian käsittelijöille Kittilän kunnassa.

 

Kysymysten ja vastausten arvioimiseksi voit avata sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla olevan lakiluonnoksen tästä:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE-28315.pdf

 

Siirry katselemaan kyselyä, kunnan vastausehdotuksia ja jätä halutessasi omat mielipiteesi viimeistään ma 10.3. aikana:

https://www.webropolsurveys.com/S/EF76AE5B2CBA8844.par

Mielipiteitä voi jättää kyselyyn vastaamalla, sekä sähköpostitse anna.makela(at)kittila.fi tai kirjallisesti: Kittilän kunta, kunnanjohtaja Anna Mäkelä, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kommentoida voi myös Facebookin kautta: https://www.facebook.com/kittilankunta

 

 

Kuva lakiehdotuksen sisällysluettelosta, www.stm.fi

 

Lisää tietoa aiheesta löydät seuraavista linkeistä:

- Kittilän kunnan aikaisempi käsittely
http://dynasty.kittila.fi/kokous/2013789-1.HTM

- Kunnan sivuilta löytyy lisätietoa soteuudistuksesta sekä kuntauudistuksesta, kuntalaista ja valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta:
http://www.kittila.fi/kaikki-mita-olet-halunnut-tietaa-kuntauudistuksesta

- Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksesta valtionvarainministeriön sivuilla:
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/11_sote/index.jsp

 

Lisätiedot: kunnanjohtaja Anna Mäkelä, anna.makela(at)kittila.fi, puh. 040 572 2044

 

Sivua päivitetty: 
5.3.2014