Kehitysvammahuolto

Tulostettava sivu

Kittilässä kehitysvammaisia ihmisiä asuu pääosin kotona, josta heillä on mahdollisuus käydä sovitusti kehitysvammaisille ihmisille suunnatussa päivätoiminta Pääskynpesässä. Kävijöitä on keskimäärin 8–12 päivittäin ma–pe, päivätoiminnassa työskentelee 3 vakituista työntekijää. Lisätiedot, puhelin 0400 231 309.

Kehitysvammaisia ihmisiä asuu myös palvelutalo Metsolassa tehostetussa palveluasumisessa sekä tuettuna Pääskylänniemen rivitaloalueella.

Kittilässä on tehty loppuvuodesta 2011 yhteistyössä Asumispalvelusäätiö ASPAn kanssa selvitys kehitysvammaisten ihmisten palvelun tarpeesta. Selvitys on julkaistu alkuvuodesta 2012 ASPAn sivuilla.

 

Kittilän kunta on aloittanut vuoden 2019 aikana yhteistyön Kolpeneen kuntayhtymän kanssa kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen suunnittelemiseksi ja suunnittelutyötä tehdään vuoden 2020 aikana. Mahdollinen toteuttaminen ajoittuu vuosille 2021-22.

Työtoiminta

Kehitysvammaisille nuorille, aikuisille tai vammautuneille henkilöille voi­daan tarjota työtoimintaa. Työtoimintaa järjestetään ke­hi­tys­vam­mais­ten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Työtoiminnan työaika määräytyy aina yksilöllisesti. Työtoimintaan osal­lis­tu­vis­ta osa tekee töitä viitenä päivänä viikossa, osa har­vem­min. Työpäivän pituus voi myös vaihdella yksilöllisesti.

Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa, joka on 0-12 euroa päi­väs­sä. Työosuusraha ei ole veronalaista tuloa saajalleen, mikäli sitä mak­se­taan enintään 12 euroa päivässä.

Lue lisää: Työosuusrahan maksamisen perusteet 1.4.2020 alkaen, Sotelk 26.02.2020 § 11

Lisätietoja:
Kehitysvammahuollon asioita hoitaa avopalveluohjaaja, puhelin 040 708 4691 (puhelinaika ma-pe klo 9-11).

 

Sivua päivitetty: 
6.3.2020