Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen antamisesta 27.10.2014

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 27.10.2014

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lupaviranomainen ja kokouspäivä

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 22.10.2014


§ 125

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija:                               Levin Vesihuolto Oy

Toiminta-alue:                     Levin teollisuusalue, lumenkaatopaikka

Tila:                                   Kaatopaikka 261-409-33-25                   

Toimenpide:                        Louhitun kallion väliaikainen varastointi ajalla 1.9.2014 – 31.12.2017


§ 128

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija:                                Levi Rally Center Oy

Toiminta-alue:                     Talviharjoittelurata, Rauduskylä, muutetaan 19.9.2013 § 110 myönnetyn ympäristöluvan määräyksiä kohta 4

Tila:                                    Mutala 261-407-26-18       

Toimenpide:                        Kyläjärven aluetta saa käyttää luvan mukaiseen toimintaa tammikuusta maaliskuun puoliväliin


(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 26.11.2014)

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 24.10.2014

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

Petri Nieminen

ympäristösihteeri

 

Sivua päivitetty: 
29.10.2014