Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Venejoen sora-alue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 4.12.2019

 

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös:

 

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 3.12.2019 § 2

 

Lupa-asian hakija ja kohde:

Hakija:                             Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-ainesalue ja tila:         Venejoen sora-alue, Kittilän valtionmaa III (RN:o 261-893-12-1)

Otettava maa-aines:          Sora

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.1.2020)

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 3.12.2019

Vs. ympäristötarkastaja Elli Närhi

 

 

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
3.12.2019