Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Matala Kivirovan moreenialue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 7.11.2019

 

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

 

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 6.11.2019 § 13

 

 

Lupa-asian hakija ja kohde:

Hakija:                              Metsähallitus Metsätalous Oy

Maa-ainesalue ja tila:          Matala Kivirovan moreenialue, Kittilän valtionmaa I (RN:o 261-893-10-1)

Otettava maa-aines:           Moreeni

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 9.12.2019)

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 6.11.2019

Vs. ympäristösihteeri Kaisa Pikkarainen

 

 

 

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
6.11.2019