Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta / Tarvasenvaara

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 25.5.2012

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen ja kokouspäivä:

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 23.5.2012

 


 

Lupa-asian kohde ja hakija:
Hakija: Morenia Oy
Ottamisalue: Kittilän kunnan Valtion metsämaat kylä,
Tarvasenvaaran sora-alue
Tila: Kittilän valtionmaa IV, 261-893-13-1
Otettava maa-aines: sora

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.06.2012)

 


 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 24.5.2012
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Muutoksenhaku:
Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
 

Sivua päivitetty: 
4.5.2018