Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta / Metsähallitus

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 25.4.2016

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 20.4.2016 § 38

 

 

Lupa-asian hakija ja kohde:

Hakija:                               Metsähallitus

Maa-ainesalue ja tila:          Matala-Rakkuman alue, Kittilän Valtionmaa VI (RN:o 261–893–15–1)

Otettava maa-aines:           Kallio, 30 000 m3

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.4.2016)

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

Kittilässä 22.4.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018