Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta 7.10.2014

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 07.10.2014

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat maa-ainesten ottamislupapäätökset.

Lupaviranomainen ja kokouspäivä

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 01.10.2014


§ 118

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija:                                 Metsähallitus

Ottamisalue:                       Venejoen sora-alue, Punakivilaen sora-alue ja Keihäskuusikon sora-alue

Tila:                                     261-893-12-1,  261-893-11.1,   261-893-14-1              

Toimenpide:                        Maa-aineslupien siirtäminen MH-Kivi Oy:ltä Metsähallitukselle        


§ 120

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija:                                Metsähallitus MT, Länsi-Lappi

Ottamisalue:                       Jäkälälaen sora-.alue        

Tila:                                     261-893-15-1                     

Otettava maa-aines:           sora


 

§ 121

 

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija:                                Metsähallitus MT, Länsi-Lappi

Ottamisalue:                       Tuoremaan sora-.alue       

Tila:                                     261-893-15-1                     

Otettava maa-aines:           sora              


(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 06.11.2014)

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 06.10.2014

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 

Pekka Nyman

vs ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
29.10.2014