Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta 27.10.2014

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 27.10.2014

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat maa-ainesten ottamislupapäätökset.

Lupaviranomainen ja kokouspäivä

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 22.10.2014


§ 129

Lupa-asian kohde ja hakija:

Hakija:                                 MH-Kivi Oy

Ottamisalue:                       Isovaaran kallioalue, Kittilän valtionmaa III, Kaukonen

Tila:                                     261-893-12-1                     

Toimenpide:                        19.9.2013 § 113 myönnetty maa-aineslupa perutaan


 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 26.11.2014)

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 24.10.2014

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Petri Nieminen
ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
29.10.2014