Julkipanoilmoitus / Kiimavaaran ympäristöluvan siirto

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 12.9.2016.

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava murskausta koskevan ympäristöluvan siirtämispäätös.

Lupaviranomainen, päätöspäivämäärä ja pykälät:

YMPÄRISTÖSIHTEERI 8.9.2016 § 13


Luvan haltija: MH-Kivi Oy

Uusi luvan haltija: Lohirannantien Maanrakennus Oy

Paikka: Kiimavaaran moreeni- ja kallioalue, Hanhimaa

Luvan myöntämispäivämäärä ja §: Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.4.2009 § 49

Toimenpide: Yllä mainitun Kiimavaaran alueen louhintaa ja kiviaineksen murskausta koskevan ympäristöluvan siirto MH-Kivi Oy:ltä Lohirannantien Maanrakennus Oy:lle

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.10.2016)


Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 8.9.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristösihteeri Petri Nieminen

 

Muutoksenhaku:

Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
9.9.2016