JULKINEN KUULUTUS/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.11.2020 nro 20/0159/3, valitukset ympäristölupa-asiassa, kaivostoiminnan jätteiden käsittely, Kittilä