Julkinen kuulutus: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston varauspäätökset Aurion Resources Oy:lle ja Cullen Finland Oy:lle

Tulostettava sivu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 31.3.2021 hyväksynyt seuraavat varausilmoitukset:

 

Varaaja:                             Aurion Resources Oy
Lupatunnus:                       VA2020:0095
Varausalueen sijainti:          Kittilä, Sodankylä

Varauksen voimassaolo päättyy: 17.12.2022.

 

Varaaja:                             Cullen Finland Oy
Lupatunnus:                       VA2020:0096
Varausalueen sijainti:          Kittilä

Varauksen voimassaolo päättyy: 20.12.2022.

 

Päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusaika päättyy 7.5.2021.

Päätökset ovat nähtävillä Tukesin verkkosivulla

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksiin liitetyissä valitusosoituksissa.

Lisätietoja: kaivosasiat(at)tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Sivua päivitetty: 
31.3.2021