Julkinen kuulutus: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston malminetsintäluvan ML2019:0106 raukeamispäätös

Tulostettava sivu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella

15.3.2021 hyväksynyt seuraavan malminetsintäluvan raukeamista koskevan ilmoituksen:

 

Hakija:           Strategic Explorations Oy

 

Nimi              Lupatunnus:                        Sijainti:

Sila 2B           ML2019:0106                     Kittilä

 

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 165 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ainoastaan luvan raukeamista koskevan ilmoituksen

tehnyt luvanhaltija.

Valitusaika päättyy 21.4.2021.

Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset

 

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja:

kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Sivua päivitetty: 
17.3.2021