Julkinen kuulutus maa-aineslupapäätöksestä, Oravaisenvuoman sora-alue

Tulostettava sivu
Tapahtumapäivämäärä: 
19.11.2020 - 28.12.2020

JULKINEN KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen, Oravaisenvuoman hiekka-alue, 261-893-12-1

Päätös
Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.11.2020  § 131 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan Napapiirin Kuljetus Oy:lle soran ja hiekan ottoon Kittilän kunnassa, tilalla Oravaisenvuoman hiekka-alue, 261-893-12-1.

Oravaisenvuoman sora-alue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 10 km Ylläksentietä.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku
Maa-ainesten ottamislupapäätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 28.12.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristötarkastaja Tanja Heikkilä puh. 040 6360512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.
Kittilässä 17.11.2020
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

http://www.kittila.fi/sites/default/files/oravaisenvuoma_0.pdf

Sivua päivitetty: 
23.11.2020