Julkinen kuulutus maa-aineslupa ja ympäristölupapäätöksestä, Ruoppajärven sora-alue

Tulostettava sivu
Tapahtumapäivämäärä: 
19.11.2020 - 28.12.2020

JULKINEN KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen tilalle Ruoppajärven sora-alue, 261-409-14-23.

Päätös
Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.11.2020  § 130 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Destia Oy:lle soran ja hiekan ottoon sekä murskaukseen Kittilän kunnassa, tilalla Ruoppajärven sora-alue, 261-409-14-23.

Ruoppajärven sora-alue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 40 km Muonioon päin.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja kunnanviraston teknisessä toimessa osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku
Ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 28.12.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Simo Ylönen puh. 040 6360512, sähköposti: ymparisto@kittila.fi.
Kittilässä 17.11.2020
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

http://www.kittila.fi/sites/default/files/ruoppajarvi_0.pdf

Sivua päivitetty: 
23.11.2020