Jätehuolto

Tulostettava sivu

Kunnallinen jätehuolto

Kittilän kunnassa jätehuollon järjestelmänä on kunnan järjestämä jätteenkeräys. Vanhan jätelain (1072/1993) mukainen ns. sopimusperusteinen jätteenkeräys, jossa kiinteistön haltija/jätteen tuottaja pystyi itse sopimaan jätteen poiskuljetuksesta valitsemansa yrittäjän kanssa, ei ole käytössä kiinteistökohtaisille jätteille. Jätehuolto Kittilässä toimii siis kunnan/kuntayhtymän järjestämänä, ei kiinteistön haltijan järjestämänä.

 

Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta siirtyivät Kittilän kunnalta Lapecolle (Lapin Jätehuolto kuntayhtymä) 1.1.2006 alkaen. Lapeco huolehtii Kittilän kunnallisen jätehuollon toimialaan kuuluvien velvollisuuksien hoitamisesta sekä käytännön jätehuoltotehtävien järjestämisestä jätelaissa (646/2011) säädetyllä tavalla. Jätelaki lähtee siitä, että kunnallinen jätehuolto on järjestettävä pääsääntöisesti koko kunnan alueella. Jätemaksut ovat kaikille asukkaille samat riippumatta siitä kuinka pitkien etäisyyksien päässä asumiskeskittymistä asuu.

 

Kittilässä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kuntayhtymän eli Lapecon toimesta. Asumisjätteenä pidetään kaikkea asumisessa syntynyttä jätettä, kuten vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete.  Vapaa-ajan asunnossa syntyvää jätettä on pääasiassa omaan käyttöön tarkoitetuissa kesämökeissä, vuokrattavissa lomamökeissä ja -osakkeissa ja muissa vastaavissa vapaa-ajan asuinrakennuksissa syntyvä jäte. Näissä edellä mainituissa kiinteistöissä syntyneet jätteet katsotaan kuuluvaksi kunnallisen jätehuollon piiriin ja näin ollen Lapecon asiakkaiksi.

 

Lapecolla on Kittilässä siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema, jonka osoite on Rovaniementie 699. Asemalta löytyy omat keräyspisteensä mm. metallille, lasille, muoville, pahville, paperille, puutarhajätteelle, vanhoille huonekaluille, rakennusjätteelle ja puhtaalle puulle. Jäteasemalla otetaan vastaan myös kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) sekä vaarallisia jätteitä.

 

Keräys-, laskutus- tai neuvonta-asiassa, ota yhteys Lapecon asiakaspalveluun:

Lapecon asiakaspalvelun yhteystiedot
Puhelin 040 3511 771 arkisin klo 9.00–15.30
S-posti asiakaspalvelu(at)lapeco.fi
Lisätietoa myös nettisivuilta www.lapeco.fi

 

Kittilän kunnan jätehuoltomääräykset ja jätemaksutaksa löytyvät oheisten linkkien takaa:

 

https://lapeco.fi/toimintamme/maaraykset

https://lapeco.fi/hinnat/jatemaksutaksa

 

 

Yritysten jätehuolto

Yritykset voivat tehdä jätehuoltosopimuksen suoraan haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Esim. hotellinomaisia palveluja tarjoava lomakylä voidaan katsoa kuuluvan yritysten jätehuollon piiriin.
Kittilässä toimivia jätealan ammattilaisia:

 

Hettula Oy
Puh. 0500 643 160
pertti.hettula@hettula.fi
www.hettula.fi

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
Puh. 040 351 1771
www.lapeco.fi

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, joka valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä neuvoo ja opastaa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Käytännössä ympäristönsuojeluviranomaisen hoidettavia asioita ovat esim. roskaamis- ja roskaantumisasiat.

 

Lisätietoja
Ympäristösihteeri, puhelin 040 847 9552
Ympäristötarkastaja, puhelin 040 636 0512

 

 

Vinkkejä kestävään kehitykseen ja jätehuoltoon

Kierratys.info

Ekopisteiden sijainnit ja kierrätettävät jätejakeet koko Suomen alueella.

 

Jätehuollon vastuut

Tiedote jätehuollon vastuiden jakautumisesta Kittilän kunnan alueella.

 

Matkailijan ympäristöopas

Matkailijan ympäristöopaasta löydät vihreitä vinkkejä Levillä lomailuun. Samat vinkit käyvät ohjeeksi muuallakin. Opas on tuotettu Kideve Elinkeinolpalveluiden Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeessa.
 

Koirien jätöksille roskiksia Kittilässä ja Levillä

Kittilän kirkonkylällä ja Levillä on koiranjätöspussiautomaatteja ja roskiksia, joihin koiranulkoiluttajat voivat ulkoillessaan kerätä pussitettuja lemmikkinsä jätöksiä.

Sivua päivitetty: 
11.6.2020