Immeljärven pohjoispuolen tontit

Tulostettava sivu

 

Immeljärven pohjoispuolen tonttien hinnat

Immeljärven pohjoispuolen tonttien kaavakartta

Immeljärven pohjoispuolen tonttien rakennustapaohje

 

 

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen omakotitalotontit ovat olleet julkisesti myynnissä 15.8.-20.9.2019. Myytävien yhdeksän omakotitontin myyntihinta on 30 000 €/kpl. Mää­rä­ai­ka­na 20.9.2019 mennessä tonttihakemuksia saapui 34 eli siis myytäviä tontteja enemmän. Lisäksi yksi tonttihakemus saapui ha­ku­ajan jälkeen sähköpostitse 1.10.2019.

 

Kunnanhallitus on 29.10.2019 päättänyt että,

1. Tonttien myyntiaikaa jatketaan 22.11.2019 saakka
2. Nykyiset saapuneet tonttihakemukset huomioidaan myyntipäätöstä tehtäessä
3. Valitulle hakijalle myydään alueelta vain yksi tontti
4. Tonttien myynti suoritetaan arvonnalla
5. Myyntiajan pidetämisestä, myyntiperusteiden muutoksesta ja valinnan tekemisestä arvonnalla kuulutetaan
    Kittilälehdessä, kunnan internet-sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan aiemmin tonttihakemuksen
    tehneille

   

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti delegoida tonttien arvonnan ja viranhaltijapäätösten tekemisen tonttien myynnistä edellä mainituilla ehdoilla vt. kunnanjohtajalle.

 

Vapaamuotoiset hakemukset tonteista 22.11.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kittila.fi tai postitse osoitteeseen: Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
28.2.2020