Ilmoitus viranhaltijapäätöksestä / Wild Events Oy

Tulostettava sivu

Asia: Wild Events Oy on hakenut maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa harjoittaa mikroautoilla tapahtuvaa jääkartingtoimintaa Sirkan kylässä tilalla Rantatalo 261-409-31-25.

 

Päätös: Koska hakija on peruuttanut hakemuksensa, asian käsittely jätetään sikseen.

 

Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 12.2.2013 asti viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Rovaniemen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antamisesta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

 

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018