Hallintosääntö

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan hallintosääntö 25.7.2017 alkaen

Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön kokouksessaan 19.6.2017 § 56. Uusi hallintosääntö on astunut voimaan 25.7.2017.  Muutokset 1.6.2017 voimaan tulleeseen hallintosääntöön: 1) 16 § Controller, Controller päättää 3. kohta muutettu kuulumaan "palkan työkokemukseen perustuvista lisistä." 2) Poistettu hallintosäännön 33 §:n kohdasta Rakennus- ja ympäristölautakunta kohta 2. lause "valmistelee poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut sekä antaa niihin lausunnon".

 

Sivua päivitetty: 
1.6.2018