Hallinto ja talous

Tulostettava sivu

Hallinto ja talous-osioon on koottu tietoa kunnan organisaatiosta ja sen rakenteesta ja kunnan taloudesta.

 

Konserniohje

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaan laaditulla Konserniohjeella huolehditaan Kittilä-konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta kunnan tavoitteiden mukaisesti (KL § 47). Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumiseen.

Kittilän kunnan konserniohje
Hyväksytty Kvalt 26.3.2018 § 23, Voimaantulo 1.6.2018
 

Kittilän kunnan talous

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kittilän kunnan tilinpäätökset tasekirjat vuodelta 2009 eteenpäin löytyvät kunnan sivuilta kohdasta kittila.fi/tilinpaatokset.

 

Talousarvio on kunnan varainhoitoa koskeva suunnitelma. Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ennen meneillään olevan vuoden loppua. Kittilän kunnan talousarviot vuodesta 2011 alkaen ovat nähtävillä sivulla kittila.fi/talousarviot.

Hallinto- ja talousosaston yhteystiedot löytyvät kohdasta kittila.fi/hallinto-ja-talousosasto.

 

Verotus ja rahoitus

Kunnallisverotus:

- kunnallisveroprosentti 20,25 %

Kiinteistöverotus:

- yleinen kiinteistöprosentti 1,16 %

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,43 %

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,20 %

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

(Verotusprosentit vuodelta 2020)
Sivua päivitetty: 
6.3.2020