Esitykset päivitetystä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta sekä kunnan alueen vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartoista nähtävillä

Tulostettava sivu

Esitykset päivitetystä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta sekä kunnan alueen vesihuoltolaitosten toiminta-aluekartoista ovat julkisesti nähtävillä 15.1.2013–13.2.2013 välisen ajan. Suunnitelmasta sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueista pyydetään lausunnot kunnan alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta, kunnallisilta ja seudullisilta valvontaviranomaisilta sekä naapurikunnilta. Myös vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden osalta varataan alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluiksi.

 

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset on toimitettava kirjallisesti Kittilän kunnan tekniselle lautakunnalle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä, ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

 

Suunnitelma-aineistoon on mahdollisuus tutustua nähtävilläoloaikana kunnan internetsivuilla kohdassa http://www.kittila.fi/vesihuollon-kehittaminen sekä kunnanvirastolla teknisen osaston ilmoitustaululla.

 

TEKNINEN OSASTO 15.1.2013
 

Sivua päivitetty: 
15.1.2013