Ympäristölupien raukaisu / Rudus Oy, Ruskon Betoni Oy, Keijo Rosberg

Printer-friendly version

Päätöksen antopäivä on 25.4.2016

Yllä mainittuna päivänä on raukaistu seuraavat ympäristöluvat.

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 20.4.2016 § 34, 35, 36

 

§ 34

Luvan omistaja:                                 Rudus Oy

Tila ja toiminta:                                 Kumpula, RN:o 261–409–33–76, valmisbetoniasema

Luvan myöntämispäivämäärä ja §:      10.12.2009 § 153

 

§ 35

Luvan omistaja:                                        Ruskon Betoni Oy

Tila ja toiminta:                                        Kumpula, RN:o 261–409–33–76, valmisbetoniasema

Luvan myöntämispäivämäärä ja §:             10.12.2009 § 152

 

§ 36

Luvan omistaja:                                        Ruskon Betoni Oy

Tila ja toiminta:                                        Korvala, RN:o 261–407–10–19, ajoharjoittelurata

Luvan myöntämispäivämäärä ja §:             25.9.2007 § 368

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.4.2016)

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

Kittilässä 22.4.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
4.5.2018