Tiedote: Kittilän kunnan vuoden 2017 talousarvio

Printer-friendly version

Tiedote 23.11.2016

Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2017 talousarviosta esiteltiin kunnanhallitukselle tiistaina 22.11.2016 kunnanjohtajan, controllerin ja osastopäälliköiden toimesta. Kunnanhallitus kokoontuu päättämään ehdotuksestaan kunnanvaltuustolle ke 7.12.2016, ja kunnanvaltuuston budjettikokous on ma 19.12.2016.

 

Kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen taustat:

1. Viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana Kittilän kunnan väkimäärä on kasvanut runsaalla 500:lla, kiitos kaivoksen ja matkailun voimakkaan kehityksen. Tämä on vaatinut samaan aikaan satsauksia palveluihin ja infraan: Kittilässä on uusi Sirkan koulu, uusi päiväkoti ja uus iliikuntahalli jopa samassa pihapiirissä keskustassa. Korjausvelkaa on keskimääräistä vähemmän verrattuna muihin Pohjois-Suomen kuntiin.

 

2. Kunnan velkamäärä kaksinkertaistui vuosina 2007-2014. Sen jälkeen velan kasvu on onnistuttu katkaisemaan, mutta nykyinen velan määrä noin 4 800 euroa/asukas vaatii tarkkuutta niin käyttötaloudessa kuin investointien tasossakin.

 

3. Vuoden takainen taloustyöryhmän työ NHG:n sparraamana oli onnistunut. Sosiaali- ja  terveyden-huollon toimintarakenteet käytiin läpi, ja työ jatkuu. Prosessi vaikutti myös niin, että talouskuri parani, ja viime vuonna kaikkien toimialojen kulut onnis tuttiin puristamaan alle budjetoidun. Vuosikate vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä noin 1,9 miljoonaa euroa.

 

4. Tämän vuoden (2016) talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitelmien mukaan.

 

5. Vuodelle 2017 kunnan tulopohja alenee merkittävästi. Verotulojen ja valtionosuuksien kokonaissumma alenee noin 2 miljoonaa euroa. Tämä johtuu kahdesta seikasta: toisaalta väkiluvun (toivottavasti tilapäisestä) laskusta ja yhteisövero-osuuden pienenemisestä (kaivos).

 

6. Kiinteistöveroja tarkistettiin vuodelle 2017. Niillä saadaan lisää tuloja noin 740 000 euroa. Ensi vuodelle kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän noin 6,5 miljoonaa euroa.

 

7. Tavoitteena oli nollakasvubudjetti ensi vuodelle.Tällöin tulopohjan kaventuminen on merkinnyt sitä, että menot on jouduttu tarkkaan kampaamaan kaikilla toimialoilla.

 

Kunnanjohtajan talousarvioehdotusta voidaan luonnehtia säilyttäväksi terveen talouden budjetiksi. Investointien kokonaisvolyymi on noin 3,5 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen investointi on lukion ulkovuoren korjaus 450 000 euroa. Levin alueen katujen rakentamiseen osoitetaan 1,16 miljoonaa euroa.

 

Kirjaston remontti suunnitellaan siten, että sen moninaiskäyttö kulttuuri- ja infotilana on mahdollista. Tämän vuoksi toteutus tulisi vuosille 2018-2019.

 

Näillä näkymin neljä syyrialaista perhettä tulevat kiintiöpakolaisina toukokuussa 2017 Kittilään, ja siksi varaudutaan valmistavaan opetukseen elokuusta 2017 alkaen.

 

Lautakuntien esityksien pohjalta kunnanjohtaja ja controller ovat käyneet tarkkaan läpi kaikki toimialat. Talousarvioehdotus päätyy noin 40 000 euron ylijäämään.

 

Lisätiedot:
Kyösti Tornberg, vt. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 673 7633, kyosti.tornberg@kittila.fi
Tuija Keisanen, controller, Kittilän kunta, puhelin 040 672 4257, tuija.keisanen@kittila.fi
 

Sivua päivitetty: 
23.11.2016