Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös, päätösnro 17/0425/2

Printer-friendly version

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 9.10.2017 antanut välipäätöksen nro 17/0425/2, diaarinumero 01043/17/2206, asiaan: Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva hakemus.

 

Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen, koska päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiselle ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole perusteita. Hallinto-oikeus antaa päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin erikseen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös, päätösnro 17/0425/2

Sivua päivitetty: 
13.10.2017