Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Morenia Oy, Pitkäpuljun sora-alue 2005

Printer-friendly version

Ympäristösihteeri on 13.9.2013 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen, häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Morenia Oy murskaa maa-ainesta Pitkäpuljun sora-alue 2005:llä Kittilässä Valtion metsämaat (Kittilän) kylässä sijaitsevalla Kittilän valtionmaa VI tilalla (261–893-15-1). Murskaus tehdään viikkojen 38–39 aikana. Murskausaika on maanantaista perjantaihin 06:00-22:00.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (16.10.2013 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 13.9.2013
YMPÄRISTÖSIHTEERI
 

Sivua päivitetty: 
23.10.2013