Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutosken vireilletulo

Printer-friendly version

KUULUTUS

 

Kittilän kunta tiedottaa Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutoksen vireilletulosta (MRL 63§).

Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävillä 28.1. -27.2.2019 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee jättää kirjallisesti 27.2.2019 klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
29.1.2019