Kuulutus/Lapin Pelastuslaitos: Ilotulitteiden ampuminen kielletty Levikeskuksen alueella 31.12. 2017 klo 18.00 – 1.1. 2017 klo 02.00 välisenä aikana

Printer-friendly version

Lapin pelastuslaitos kieltää ilotulitteiden ampumisen 31.12. 2017 klo 18.00 – 1.1. 2017 klo 02.00 välisenä aikana Levikeskuksen alueella.
(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käytöstä ja turvallisuudesta 3.6.2005/390, §92)

Tarkemmin alue on esitetty oheisessa liitteessä ja alla olevassa kuvassa.
Kuulutus/Lapin Pelastuslaitos

Sivua päivitetty: 
30.12.2016