Kuulutus Utsuvaaran kortteleiden 843-849 ja 899 asemakaavan sekä korttelin 802 asemakaavamuutoksen voimaantulosta

Printer-friendly version

KUULUTUS

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 20.6.2016 §:n 38 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Utsuvaaran kortteleiden 843–849 ja 899 asemakaavan sekä korttelin 802 asemakaavamuutoksen.

 

Em. asemakaava ja asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

 

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä, elokuun 12. päivänä 2016

 

KUNNANHALLITUS

 

Sivua päivitetty: 
19.6.2017