Kuulutus tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläpidosta

Printer-friendly version

 

KUULUTUS

 

 

Kittilän kunta asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvät aineistot. Asemakaavan muutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Sirkan kylässä Immeljärven lounaisrannalla.

 

Edellä mainitut ehdotusvaiheen aineistot pidetään nähtävillä 5.2.–7.3.2016 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat.

 

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee jättää kirjallisesti 7.3.2016 klo 16:00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017