Kuulutus: Siirtokehoitus BIT-511

Printer-friendly version

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (SiirtoL 828/2008 / §7) nojalla seuraava hylätty ajoneuvo tulee siirtää seitsemän (7) päivän kuluessa.

 

Ajoneuvon merkki            väri / rek.nro                      Siirron määräaika
Mercedes-Benz                sin. / BIT-511                     18.1.2019

 

Yllä mainittu ajoneuvo tulee siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla seuraavasta syystä:

 

Ajoneuvo on hylätty osoitteeseen Aakenuksentie 2 katsastusaseman läheisyyteen. Kiinteistönomistaja on tehnyt virka-apupyynnön Kittilän kuntaan 10.1.2019: Ajoneuvo vie tilaa parkkipaikalla ja estää lumitöiden tekemistä (SiirtoL 7 §).

 

Jos siirtokehotusta ei noudateta, kunta siirtää ajoneuvon ajoneuvojen siirtovarastoon Kittilän hyötyjäteasemalle. Kustannukset voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 10 §:n mukaisesti. Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen 12 § mukaisesti.

 

Kittilässä 11.1.2019

 

TEKNINEN OSASTO, YMPÄRISTÖVALVONTA

 

Lisätietoja:    

 

Jessika Karvinen

Vs. ympäristösihteeri

Sivua päivitetty: 
11.1.2019