Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §16/2016

Printer-friendly version

Ympäristösihteeri on 24.11.2016 hyväksynyt ympäristönsuojelulain § 118 (527/2014) mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Wild Motion Oy perustaa väliaikaisen koiratarhan talven ajaksi Kallon kylän itä-puolelle osoitteeseen Kallontie 1594. Melua voi aiheutua päivittäin klo 10:00 – 18:00 välisenä aikana ajalla 1.12.2016-31.3.2017. Päätöksessä on annettu lupa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimisuutta.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 25.11.2016. Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (27.12.2016 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 24.11.2016

Vs.Ympäristösihteeri         
Pekka Nyman

Sivua päivitetty: 
25.11.2016