Kuulutus: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta § 1/2016 / Henri Kallojärvi Oy, Ylläsjärvi ice-karting

Printer-friendly version

 

Ympäristösihteeri on 22.2.2016 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

 

Henri Kallojärvi on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen talviaikana harjoitettavasta karting-toiminnasta Kittilän kunnan Ylläsjärven kylässä.

 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivää (24.3.2016 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Päätös on nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

Kittilässä 22.2.2016

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Sivua päivitetty: 
4.5.2018