Kuulutus: Maa-ainesten ottamislupahakemus/Kittilän Valtionmaa VI, Käyräjänkä

Printer-friendly version

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Kittilän Valtionmaa VI, Käyräjängän sora-alue, Metsähallitus, Metsätalous Oy

 

Hakemus

Kittilän kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on vastaanottanut maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottoon Kittilän Valtionmaa VI:ssa, Käyräjängän sora-alueella, tilalla RN:o 261–893-15-1. Käyräjängän sora-alue sijaitsee Ristivaarassa, n. 8 km Alakylästä itään. Alue on vanhaa soranotto-aluetta. Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslupaa 1,20 ha:n maa-ainesalueelle, 30 000 m3:n ottomäärälle. Vuotuinen otto vastaa kysyntää. Haettu ottamisaika on 10 vuotta. Hakemuksessa haetaan myös lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §).

 

Nähtävilläpito

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 26.9.–26.10.2018 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla osoitteessa Valtatie 15, 99100 Kittilä viraston aukioloaikoina.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 26.10.2018 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa kunnan ympäristösihteeri Piippa Wäli puh. 040-847 9552, sähköposti: piippa.wali@kittila.fi.

 

Kittilässä 25.9.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
26.9.2018