Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Metsähallitus, Silasjärven sora-alue

Printer-friendly version

 

Metsähallitus (Metsätalous Länsi-Lappi) hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottoon Kittilän Valtion Metsämaat kylässä sijaitsevalta tilalta Kittilän Valtionmaa II (RN:o 261–893–11–1). Tila sijaitsee Silasjärvestä noin 1 km itään.

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 1,04 ha, haettu kokonaisottomäärä 25 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 3.2.2016–4.3.2016 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 4.3.2016 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

Kittilässä 2.2.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018