Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta / Metsähallitus, Matala-Raakkuman kallioalue

Printer-friendly version

 

Metsähallitus (Metsätalous Länsi-Lappi) hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kallion louhintaan ja jalostukseen Kittilän Valtion Metsämaat kylässä sijaitsevalta tilalta Kittilän Valtionmaa VI (RN:o 261–893–15–1). Tila sijaitsee Kaukosen kylästä noin 19 km itään.

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 0,88 ha, haettu kokonaisottomäärä 30 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 3.2.2016–4.3.2016 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 4.3.2016 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

Kittilässä 2.2.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018