Kuulutus maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Hirsilaen sora-alue / MH-Kivi Oy

Printer-friendly version

MH-Kivi Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kittilän Nilivaaran kylän länsipuolella sijaitsevalta Hirsilaen sora-alueelta tilalta Kittilän Valtionmaa IV (RN:o 261–893–13–1).

 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 7,89 ha, haettu kokonaisottomäärä 230 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla 8.8.2016–8.9.2016 viraston aukioloaikoina. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 8.9.2016 mennessä Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 8.8.2016

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018