Kuulutus Levin Taalojärven rinteen asemakaavan vireilletulosta

Printer-friendly version

KUULUTUS

 

Kittilän kunta tiedottaa Levin Taalojärven rinteen alueen asemakaavan vireilletulosta

(MRL 63 §).

 

Edellä mainitusta asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävillä 9.-23.9.2015 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 sekä kunnan internet – sivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat. Kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tietoa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta.

 

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Kittilän kunnanhallitukselle nähtävillä oloaikana, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §).

 

 

KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
19.6.2017