Kuulutus: Kallio-aineksen oton ja murskauksen johdosta tehdyn ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Printer-friendly version

Kittilän kunnassa Raattaman kylässä, Mieliövaarassa, tilalla 261:893:10:1 ”Valtion metsämaat” on tullut vireille kallio-ainesten ottoon ja murskaukseen liittyvä maa-aines ja ympäristölupa. MH-Kivi Oy:n hakemuksen mukaan alueelta, jossa on ollut aiemminkin lupa ottaa kallioainesta, otettaisiin kalliota ja sitä murskattaisiin enimmillään 10.000 m3 vuodessa arkisin klo 06-22 välisenä aikana. Ottamista on  suunniteltu 10 vuoden ajaksi.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30 päivää (9.1.2017 asti) Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä, kirjaamo(at)kittila.fi tai fax.016 642 512.

 

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen. Muilla henkilöillä tai yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläolon päättymistä.

 

Kittilässä 7.12.2016

Vs.Ympäristösihteeri Pekka Nyman, puhelin040 847 9552

Sivua päivitetty: 
7.12.2016