Kuulutus: Immeljärven korttelin 690 (tilan Joensuu RN:o 20:25) asemakaavamuutos

Printer-friendly version

KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 30.5.2016 §:n 120 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Immeljärven korttelin 690 (tilan Joensuu RN:o 20:25) asemakaavamuutoksen.

Em. asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Kittilässä, heinäkuun 5. päivänä 2016
KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
7.7.2016